#
Hoa hậu Phạm Lê Thu Hiền làm từ thiện sau khi đăng quang Hoa hậu Doanh Nhân Việt Nam 2024

Hoa hậu Phạm Lê Thu Hiền làm từ thiện sau khi đăng quang Hoa hậu Doanh Nhân Việt Nam 2024

Sau khi đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2024 Hoa hậu Phạm Lê Thu Hiền đã có các hoạt dộng đầu tiên giúp đỡ những người kém may mắn, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho các em nhỏ...