#
TP.HCM đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử

TP.HCM đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử

Nhằm hỗ trợ các sản phẩm đặc sản địa phương (sản phẩm OCOP) có nơi tiêu thụ rộng rãi, TP.HCM triển khai chương trình “1.000 câu chuyện sản phẩm OCOP”. Theo đó, TP.HCM hình thành chuỗi cung ứng hàng hóa bền vững với sự tham gia của nhiều bên, trong đó có các sàn thương mại điện tử, hỗ trợ đầu ra hiệu quả cho sản phẩm OCOP.