#
Nghỉ hưu năm 2023, người lao động hưởng lưu hưu thế nào khi đóng đủ BHXH 24 năm?

Nghỉ hưu năm 2023, người lao động hưởng lưu hưu thế nào khi đóng đủ BHXH 24 năm?

Nếu đóng đủ bảo hiểm xã hội (BHXH) 24 năm và nghỉ hưu từ năm 2023, người lao động sẽ nhận được mức lương hưu hàng tháng như sau.