#
Chủ tịch Sunshine Group được đề cử vào HĐQT Kienlongbank

Chủ tịch Sunshine Group được đề cử vào HĐQT Kienlongbank

Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Sunshine Group, là một trong 2 ứng viên được đề cử tham gia HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tới đây.