#
Tự doanh CTCK bán ròng 5 tuần liên tiếp

Tự doanh CTCK bán ròng 5 tuần liên tiếp

Kết tuần giao dịch từ 12 - 16/4/2021, khối tự doanh CTCK đã bán ròng ở mức 43,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 2.285 tỷ đồng.