#
Nhà máy nước phải ngừng hoạt động vì nước sông Mã bị ô nhiễm

Nhà máy nước phải ngừng hoạt động vì nước sông Mã bị ô nhiễm

Nhà máy sản xuất nước sạch ở TT.Phong Sơn đã phải ngừng sản xuất, ngừng cung cấp nước sạch cho người dân vì nguồn nước thô lấy từ sông Mã hiện đang ô nhiễm.