#
Á hậu Thanh Nhã đồng hành cùng với Bệnh viện Quân dân Y miền Đông trong chuyến thiện nguyện tại Bình Phước

Á hậu Thanh Nhã đồng hành cùng với Bệnh viện Quân dân Y miền Đông trong chuyến thiện nguyện tại Bình Phước

Á Hậu quý bà Việt Nam toàn cầu 2022 Thanh Nhã tham gia cùng với Bệnh viện Quân dân Y miền Đông và đoàn kinh tế quốc phòng 778. Tặng quà, văn nghệ cho thiếu nhi và khảo sát tình hình đời sống của đồng bào ở đây. Nhằm từng bước có kế hoạch hỗ trợ cho đồng bào Stieng, Tày đang sinh sống trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn.