#
Chứng khoán Kafi và làn gió mới trên thị trường sản phẩm tài chính

Chứng khoán Kafi và làn gió mới trên thị trường sản phẩm tài chính

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kafi chính thức tham gia vào thị trường tài chính Việt Nam với những sản phẩm, dịch vụ đầu tư tích lũy tài sản cá nhân thông minh, an toàn và hiệu quả.