#
Các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của mái nhà

Các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của mái nhà

Mọi người thường tự hỏi mái nhà sẽ bảo vệ ngôi nhà của họ trong bao lâu và làm thế nào họ có thể tận dụng tối đa khoản đầu tư này. Tuy nhiên, loại mái nhà thường có ảnh hưởng lớn nhất đến tuổi thọ mái nhà, nhưng nó chỉ là một bước trong quá trình ra quyết định. Vì thế có nhiều vấn đề ảnh hưởng đến tuổi thọ của mái nhà. Dưới đây là một số yếu tố bạn có thể tham khảo.