#
Falcon Coatings Việt Nam giới thiệu giải pháp sơn chống thấm công trình và trang trí mới

Falcon Coatings Việt Nam giới thiệu giải pháp sơn chống thấm công trình và trang trí mới

Công ty cổ phần Falcon Coatings Việt Nam, nhà sản xuất của nhãn hàng sơn FALCON và TATSU đã tổ chức hội thảo “Giải pháp Falcon mới, giải pháp chống thấm công trình và giải pháp sơn trang trí” nhằm giới thiệu các dòng sơn giải pháp áp dụng công nghệ mới.