#
Doanh nghiệp mở rộng hoạt động, thị trường văn phòng sẽ hồi phục năm 2021

Doanh nghiệp mở rộng hoạt động, thị trường văn phòng sẽ hồi phục năm 2021

Đại dịch thúc đẩy nhu cầu không gian văn phòng linh hoạt và sáng tạo hơn cùng môi trường thân thiện với nhân viên. Điều này đang thách thức các tòa nhà cũ...