#
Những ‘anh hùng’ và cuộc hành trình giải mã trong “Thiên Tài Giải Mã”

Những ‘anh hùng’ và cuộc hành trình giải mã trong “Thiên Tài Giải Mã”

Những ngày đầu của đất nước Trung Quốc mới, nền quốc phòng đang trong quá trình hình thành và phát triển. Tuy nhiên, đằng sau những nỗ lực đó, tổ chức điệp viên ngầm với tên gọi bí ẩn đã khởi động một cuộc chiến ngầm không nhỏ về mật mã liên lạc cao cấp, gây tổn thất nghiêm trọng cho quá trình xây dựng quốc phòng của đất nước.