#
Đất 9 Rồng - Nơi những dòng sông kể chuyện!

Đất 9 Rồng - Nơi những dòng sông kể chuyện!

Đến từ cực Nam xa xôi của Tổ quốc, Đoàn Văn công Quân khu 9 tham gia Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân năm 2023 với chủ đề rất đặc trưng của miền sông nước Cửu Long “Nơi những dòng sông kể chuyện”.