#

DỰ KIẾN CÓ 12.000 TỈ ĐỒNG ĐẦU TƯ VÀO ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 1 TRIỆU HA LÚA ĐBSCL

Đăng bởi THU DUNG

13/11/2023 21:11

Theo Cục Trồng trọt, dự kiến có 12.000 tỉ đồng được đầu tư vào đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó 3.000 tỉ đồng từ vốn ngân sách nhà nước, 8.400 tỉ đồng vốn xã hội hóa, còn lại là từ các nguồn vốn khác.

    dukien-1699884680.JPG

    Một trong những mục tiêu cụ thể của đề án là từ nay đến năm 2025, vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có 500.000 ha lúa chất lượng cao. Lợi nhuận bình quân của nông dân đạt trên 35%. Đến năm 2030, toàn vùng sẽ đạt 1 triệu ha, lợi nhuận bình quân được nâng lên 40%. Đề án không chỉ phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao mà còn nâng cao vai trò của hợp tác xã để trở thành các doanh nghiệp hướng đến sản xuất quy mô lớn.

    Theo Cục Trồng trọt, khi tham gia vào đề án, nông dân sẽ được hỗ trợ 30% chi phí mua giống lúa trong bốn vụ liên tiếp. Được vay ngân hàng không thế chấp tối đa 20 triệu/vụ sản xuất trong thời gian tham gia liên kết.

    Chương trình Thời sự phát sóng lúc 18h30 trên THVL1.

    Bạn đang đọc bài viết "DỰ KIẾN CÓ 12.000 TỈ ĐỒNG ĐẦU TƯ VÀO ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 1 TRIỆU HA LÚA ĐBSCL" tại chuyên mục THỜI SỰ. Mọi bài vở cộng tác, viết đăng PR liên hệ điện thoại  0945336600  hoặc địa chỉ email (nguyenhoang.us@gmail.com)